• יום רביעי , 12 אוגוסט 2020

כללי המשרד להגנת הסביבה בנוגע לחתולי רחוב

הצד המשפטי שמוצג במקרים משפטיים ובכלל במצבים  של בעיות עם הסביבה (בעיקר שכנים ) בנוגע להאכלת חתולי הרחוב והגנה על חתולי הרחוב מתבססים על כללי המשרד להגנת הסביבה שמכתיבים הנחיות ברורות לגבי חתולי הרחוב .האכלת חתולי רחוב תעשה בכפוף להנחיות הווטרינר ברשות המקומית, על פי חוקי העזר העירוניים והנוהל לטיפול בחתולים משוטטים שנכתבו על ידי השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות.

מסמך : " הנוהל לטיפול בחתולים משוטטים " .

כללי המשרד להגנת הסביבה

כללי המשרד להגנת הסביבה

ההנחיות לקוחות מהאתר של הגנת הסביבה .

פוסטים קשורים

שלח התגובה שלך