כללי המשרד להגנת הסביבה בנוגע לחתולי רחוב

הצד המשפטי שמוצג במקרים משפטיים ובכלל במצבים  של בעיות עם הסביבה (בעיקר שכנים ) בנוגע להאכלת חתולי הרחוב והגנה על חתולי הרחוב מתבססים על כללי המשרד להגנת הסביבה שמכתיבים הנחיות ברורות לגבי חתולי הרחוב .האכלת חתולי רחוב תעשה בכפוף להנחיות הווטרינר ברשות המקומית, על פי חוקי העזר העירוניים והנוהל לטיפול בחתולים משוטטים שנכתבו על ידי השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות.

חתולי רחוב עדכון אחרון – 3-5-2020

מסמך : " הנוהל לטיפול בחתולים משוטטים " .

כללי המשרד להגנת הסביבה
כללי המשרד להגנת הסביבה

ההנחיות לקוחות מהאתר של הגנת הסביבה .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*